03/17 

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Prašymą balsavimo biuleteniui rasite čia ir Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba kredito unijoje. Užpildytus ir pasirašytus prašymus balsavimo biuleteniams ir  bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: uuku@lku.lt