12/07
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad dėl sistemų atnaujinimo darbų š. m. gruodžio 8 d., nuo 20:00 val. iki 24:00 val. galimi kredito unijų internetinės bankininkystės „I-unija“ sutrikimai. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir maloniai prašome reikalingas operacijas atlikti iš anksto arba pasibaigus atnaujinimo darbams.
08/31
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad  rugsėjo 4 d. 21 val. bus atliekamas  informacinių sistemų paslaugų tęstinumo testavimas, kurio metu galimi trumpalaikiai e.bankininkystės „i-Unija“ pasiekiamumo sutrikimai. Planuojama bendra testavimo trukmė- iki 2 valandų. Darbai atliekami siekiant užtikrinti sistemų prieinamumo patikimumą, stabilumą bei saugumą kredito unijų nariams bei nenutrūkstamą IT…
04/18
|
Kategorija: Naujienos
Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018-03-29, priimti nutarimai:   2017 m.  stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtintas 2017 m. metinių…