Naujienos

Dėl mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų nuo 2020-10-01

Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 01 dienos keičiasi Ukmergės ūkininkųkredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Pakeitimai susiję suįsigaliojusiu nuo 2020-04-19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu(ES) 2019/518, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikrais tarptautinių mokėjimų mokesčiais Sąjungoje ir valiutos keitimo mokesčiais. Tuo pagrindu buvo pakoreguotos Kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose aprašyti pokyčiai, susiję su įsigaliojusio Reglamento nuostatomis. Taip pat nuo 2019-09-14 įsigaliojo LR Mokėjimų įstatymo IV skyriaus reikalavimai, susiję su antrąja mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2). Remiantis šiuo teisiniu pagrindu taip pat buvo papildytos Kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose aprašyti pokyčiai, susiję su įsigaliojusiomis teisės aktų nuostatomis, t. y. papildytos sąvokos (Mokėjimo inicijavimo paslauga, Sąskaitos informacijos paslauga ir pan.), apibrėžta Mokėjimo inicijavimo paslauga bei Sutikimo davimas atlikti Mokėjimo operaciją per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją, taip pat padaryti korekcinio pobūdžio pakeitimai. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti ir jas palyginti su dabar galiojančiomis galite čia . Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8 340 63365 <834063365> arba el. paštu uuku@lku.lt Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą Bendrąją sutartį iki 2020 m. spalio 01 dienos.

Atgal