Naujienos

Šaukiamas Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Ukmergės ūkininkų kredito unijos  narių dėmesiui!

2023  m. balandžio 21 d. 11 val. Ukmergės kultūros centro, esančio Kauno g.8, 20114 Ukmergės m., Mažojoje salėje (III aukštas) šaukiamas Ukmergės ūkininkų kredito unijos , buveinės adresas Vytauto g.4-19, 20106 Ukmergė,  pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. 2023-2025 metų kredito unijos veiklos plano tvirtinimas
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams  nustatymas.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos  įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.4-19, 20106 Ukmergė .

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Alvydas Dilys , tel.: (8 340) 63 365, e. paštas: [email protected]

VALDYBA

Atgal